top of page

מכדררות בצק ומחלקות

מכדררת בצק קונוס
מכדררת בצק קונוס    
Athena Plus
מחלקת בצק
PISTON - מחלקת בצק
שוקלת בצק רך
שוקלת בצק רך
LYRA
מחלקת ריבועים1.jpg
מחלקת ריבועים
מחלקת ריבועים2.jpg
פרס בצק מכדררת
מחלקת ריבועים3.jpg
פרס בצק אוטומטי

מגוון מכונות עבור חיתוך שקילה וכדרור בצק כולל: 
 

  • שוקלות לבצק עתיר אחוזי מים (90%)*

  • שוקלות רציפות 4 או 6 בשורה גם עבור מערכות אוטומטיות.

  • שוקלת + מכדררת בצק עבור בצק פיצה.

  • מחלקת בצק חצי אוטומטית לעבודה ידנית.

  • שוקלת בצק קשה עד 45% מים.

  • מכדררות פרס 30 כדורים בלחיצה.

  • מעגלת רצועות לבצק 80% מים.

  • ועוד...

מכדררת בצק - הזמנה בהתאמה אישית לצרכי המאפיה מהספקים הטובים באיטליה.

מכונות למאפיות - צפה בדגמים חדשים

bottom of page